Výrok na zamyslenie
„Noli foras ire, in te redi, in interiore homine habitat veritas."„Nechoď von, do seba sa ...
Viac
Otazníky života
Ev. Matúša
Boh pred súdom
Facebook

Projekt Dotkni sa neba

O čo ide?

Akcie sú zamerané na zdravotnú prevenciu, medziľudské vzťahy a duchovné otázky. Tieto oblasti sú pre život človeka dôležité a čím vyššie poznanie v nich dosiahne, tým lepšia bude kvalita jeho života. Preto sa to celé jednoducho volá: Dotkni sa neba.

Kto je za tým?
Občianske združenie Pathfinder - Prieskumník, ktoré pracuje na Slovensku s mládežou oslovilo OZ Život a zdravie, spolok Maranatha, humanitárnu organizáciu ADRA k spolupráci s mladými ľuďmi z celého Slovenska, ktorí majú záujem o dobrovoľnícku službu pre Žilinu a Považskú Bystricu. Mnohých z nich stretnete na ulici pri propagácii programu NEW START, niektorí vám doručia do schránky letáčik, iní Vám doručia knihu z bezplatnej knižnice a ďalší vás budú sprevádzať pri prednáškach.

Projekt „Dotkni sa neba" pre vás pripravuje a organizuje spolok Maranatha z.s. a dobrovoľníci z cirkevných zborov adventistov siedmeho dňa v Žiline a v Považskej Bystrici.